Vorkutos kolektyvinio sąmoningumo transformacijos

Gegužės 2 d., antradienį, 16:15 val. VDU daugiafunkciame mokslo ir studjų centre (V. Putvinskio 23, 101 aud.) vyks PMDF Filosofijos ir socialinės kritikos katedros vedėjo, filosofo, profesoriaus Gintauto Mažeikio vieša paskaita „VORKUTA: Tarp Gulago Molocho ir Valdžios vertikalės Leviatano“.

Pranešimo tikslas yra remiantis vykdytu lauko tyrimu (2017 balandis), interviu, stebėjimais analizuoti Vorkutos apylinkių kolektyvinio sąmoningumo transformacijas. Pranešimo metu bus aptariama filosofinės, analitinės antropologijos tyrimų metodologija, pateikiama Gulaginės martirologijos analizė ir kritika, Vorkutlago poezijos ir sąmoningumo analizė, Vorkutos sovietinės utopijos kritika, Didžiosios šachtininkų nerimasties (1989-1998) interpretacija bei naujosios valdžios vertikalės formavimo, naujojo engimo ir Žlugimo kritika.

Viešos paskaitos metu bus aptariama Aušvicą ir Gulagą analizuojanti literatūra, jos metodologijos ir galimybės. Praešime bus išskiriamos svarbiausios laiką ir įvykius charakterizuojančios metaforos, kurios jau vienaip ar kitaip Gulago ir Vorkutos kontekste buvo naudotos poetų, režisierių ir plačiai diskutuotos, sulaukusios rezonanso. Šios pagrindinės metaforos būtų “Sniego Molochas“ (J. Markovos poezija), Metistofelis Vorkutlage (pagal Vorkutos Dramos teatro repertuarą) ir šiuolaikinis Leviatanas (remiantis A. Zviagincevo filmo metafora ir O. Chmaros šiuolaikine poezija). Tyrimo metu buvo renkami duomenys apie kolektyvinę reikšmę turinčius artefaktus (institucines martirologijas, urbanistiką, architektūrą), vykdoma diskursų (poezijos, romanų, laikraščių, medijų), įvykių (protesto akcijų ir pasidavimo) analizė. Gauti duomenys yra analizuojami remiantis Kritinės teorijos, Simbolinių mąstymo formų ir funkcijų, analitinės antropologijos teorijomis. „Kas po to“? „Kas pasikeitė“, ar tikrai „Čia nebūna skaudu“?