Vyksta studijų mainų konkursas už ES/EEA šalių ribų

Kviečiame visus fakulteto studentus dalyvauti konkurse vieno semestro arba vienerių akademinių metų studijų mainams į ne ES/EEA šalis pagal „Erasmus+“ arba VDU dvišalių mainų programas.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, el. atrankos anketą (Outgoing – Application for Bilateral and Erasmus Study Exchange (non-EU countries)) Japonijos universitetams turi pateikti iki 2019 m. vasario 17 d., kitiems universitetams – iki 2019 m. vasario 25 d.

Atrankos kriterijai:

  • studijų/ tyrimų plano užsienio Aukštojo mokslo institucijose ir studijų programos VDU suderinamumas;
  • studento motyvacija;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai (VDU mobilumo stipendijai gauti vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8,0);
  • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios.

Atrinktiems studentams skiriama „Erasmus+“ arba VDU mobilumo stipendija.

Studentai bus asmeniškai informuojami apie pirmo atrankos etapo rezultatus bei kvietimą atvykti antrajam atrankos etapui – pokalbiui su atrankos komisija.

Konkurso skelbimas, kuriame pateikiama platesnė informacija apie universitetus, sąlygas bei nurodyti kontaktiniai asmenys