Politologijos katedra

Politologijos katedra buvo įkurta 1997 m. Socialinių mokslų fakultete. Ji 1998 m. buvo perkelta į Tarptautinės teisės ir politikos mokslų institutą, o 2000 m. – į įkurtą Politikos mokslų ir diplomatijos institutą.

1997-2001 m. katedrai vadovavo dr. Egidijus Vareikis. Nuo 2001 m. iki 2008 m. katedros vedėja buvo prof. dr. Regina Jasiulevičienė. Dabartinis katedros vedėjas – doc. dr. Andžej Pukšto.

Politologijos katedroje organizuojamos visų trijų pakopų: bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijos. Taip pat – gretutinė politikos mokslų (bakalauro) specialybės studijų programa.

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros  studijų programos

Kontaktai

  • V. Putvinskio g. 23-604, LT-44243 Kaunas, Lietuva
  • Tel. (8 37) 206704
  • Faks. (8 37) 206709
  • El. p. pk@pmdf.vdu.lt

Doc. dr. Andžej Pukšto

Katedros vedėjas, docentas


Mokslinių interesų kryptys

Rytų ir Centrinės Europos šalių politika

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: andzej.puksto@vdu.lt

 

Milena Antanavičienė

Studijų koordinatorė


El. paštas: milena.antanaviciene@vdu.lt

Prof. dr. Šarūnas Liekis

Dekanas, profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Politologija, mažumų problematika, egodokumentų studijos, Artimųjų Rytų studijos, istorija

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: sarunas.liekis@vdu.lt

Prof. dr. Antanas Kulakauskas

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Nacionalinis saugumas

Mokslinių publikacijų sąrašas

E. paštas: antanas.kulakauskas@vdu.lt

 

Prof. dr. Algis Krupavičius

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Lyginamoji politika, viešoji politika, politinės partijos ir rinkimų studijos, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimų metodai socialiniuose moksluose.

El. paštas: algis.krupavicius@vdu.lt

Prof. dr. Alpo Rusi

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Užsienio politika, geopolitika

El. paštas: alporusi49@gmail.com

Doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė

Prodekanė, docentė


Mokslinių interesų kryptys

Politinė komunikacija, politinės kampanijos, rinkiminis elgesys, partijų ir kampanijų finansavimas, pilietybė, konfliktų sprendimas.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ingrida.unikaite-jakuntaviciene@vdu.lt

Dr. Giedrius Česnakas

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Energetinis saugumas ir energetinė diplomatija, tarptautiniai santykiai, geopolitika, Lietuvos užsienio politika, Rusijos užsienio politika.

Mokslinių publikacijų sąrašas

E. paštas: giedrius.cesnakas@vdu.lt

Dr. Gintarė Žukaitė

Lektorė


Mokslinių interesų kryptys

Lotynų Amerikos politika, socialiniai judėjimai, žmogaus teisės.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: gintare.zukaite@vdu.lt

Dr. Gerda Jakštaitė

Lektorė


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautiniai santykiai, JAV užsienio politika, Lietuvos užsienio politika.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: gerda.jakstaite@vdu.lt

Dr. Andrius Švarplys

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Europinės tapatybės

Mokslinių publikacijų sąrašas

El paštas: andrius.svarplys@vdu.lt

Dr. Gintaras Šumskas

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautinė politinė ekonomija

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: gintaras.sumskas@vdu.lt

 

Dr. Sima Rakutienė

Lektorė


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautinės institucijos ir institucionalizmai, ES institucijos, ES kaimynystės politika, ES užsienio politika, regioninis ir tarp-regioninis bendradarbiavimas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: sima.rakutiene@vdu.lt

Mindaugas Norkevičius

Doktorantas, lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Saugumo ir užsienio politikos analizė, regionai ir regionalizmas, politika ir medijos, rizikos komunikacija, darnus vystymasis

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: mindaugas.norkevcius@vdu.lt

Justinas Juozaitis

Doktorantas


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautinių santykių teorijos, energetinis saugumas, Lietuvos energetikos politika, Europos Sąjungos bendroji energetikos politika, tarptautinės organizacijos ir politinis dalyvavimas.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: justinas.juozaitis@vdu.lt

Brigita Lokė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautinė politinė ekonomija, konfliktai ir intervencija, saugumas.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El: paštas: brigita.loke@vdu.lt

Doc. dr. Visvaldas Legkauskas

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Savimonė, tapatumas, susivokimas; Veiksniai, turintys įtakos romantinių santykių stabilumui ir kokybei; Socialinė įtaka ir manipuliacija; Kūrybiškumas; Veiklos motyvacija

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: visvaldas.legkauskas@vdu.lt

Prof. Charles Szymanski

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautinė teisė, lyginamoji darbo teisė

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: charles.szymanski@vdu.lt

Dr. Eglė Krivickaitė

Lektorė


Mokslinių interesų kryptys

Psicholingvistika, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, gimtosios kalbos įsisavinimas, specifiniai kalbos sutrikimai (SLI), dvikalbystė/daugiakalbystė,  sociolingvistika

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: egle.krivickaite@vdu.lt

Dr. Aušra Rimaitė

Lektorė


Mokslinių interesų kryptys

Politinė sociologija, politinės kampanijos, tyrimų metodai.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ausra.rimaite@vdu.lt

Dovilė Šukytė

Asistentė


Mokslinių interesų kryptys

Demokratinių procesų ES Rytų partnerystės šalyse, ypatingai Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje, stebėsena ir analizė

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: dovile.sukyte@vdu.lt

Dr. Antanas Venckus

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautiniai santykiai, tarptautinės organizacijos, diplomatija, tarptautinė ekonomika, konfliktų ir saugumo studijos.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: antanas.venckus@vdu.lt

Robertas Rosinas

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautinės organizacijos ir daugiašalės derybos

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: robertas.rosinas@vdu.lt

DR. Donatas Vainalavičius

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

ES Bendroji saugumo ir gynybos politika, ginklų kontrolė ir neplatinimas, tarptautinių krizių valdymas.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: donatas.vainalavicius@vdu.lt