Politologijos katedra

Politologijos katedra buvo įkurta 1997 m. Socialinių mokslų fakultete. Ji 1998 m. buvo perkelta į Tarptautinės teisės ir politikos mokslų institutą, o 2000 m. – į įkurtą Politikos mokslų ir diplomatijos institutą.

1997-2001 m. katedrai vadovavo dr. Egidijus Vareikis. Nuo 2001 m. iki 2008 m. katedros vedėja buvo prof. dr. Regina Jasiulevičienė. 2008 -2020 katedros vedėjas – doc. dr. Andžej Pukšto.

Politologijos katedroje organizuojamos visų trijų pakopų: bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijos. Taip pat – gretutinė politikos mokslų (bakalauro) specialybės studijų programa.

Bakalauro studijų programos

Magistrantūros  studijų programos

Kontaktai

  • V. Putvinskio g. 23-604, LT-44243 Kaunas, Lietuva
  • Tel. (8 37) 206704
  • Faks. (8 37) 206709
  • El. p. pk@pmdf.vdu.lt

Aušrinė Skeberdytė

Studijų koordinatorė


El. paštas: ausrine.skeberdyte@vdu.lt

Prof. dr. Šarūnas Liekis

Dekanas, profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Politologija, mažumų problematika, egodokumentų studijos, Artimųjų Rytų studijos, istorija

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: sarunas.liekis@vdu.lt

Prof. dr. Antanas Kulakauskas

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Nacionalinis saugumas

Mokslinių publikacijų sąrašas

E. paštas: antanas.kulakauskas@vdu.lt

 

Prof. dr. Algis Krupavičius

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Lyginamoji politika, viešoji politika, politinės partijos ir rinkimų studijos, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimų metodai socialiniuose moksluose.

El. paštas: algis.krupavicius@vdu.lt

Prof. dr. Alpo Rusi

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Užsienio politika, geopolitika

El. paštas: alporusi49@gmail.com

Prof. dr. Arūnas Molis

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Energetinis saugumas, Europos integracija, procesai Vidurio ir Rytų Europos regione, Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas, ateities studijų metodologija

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: arunas.molis@vdu.lt

Prof. dr. Artūras Grebliauskas

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Makroekonomika, valstybės ekonominė politika, tarptautinė ekonomija, strateginis valdymas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: arturas.grebliauskas@vdu.lt

Prof. dr. Milda Ališauskienė

profesorė


Mokslinių interesų kryptys

Religija ir politika pokomunistinėse valstybėse, religijos laisvė, žmogaus teisės, nevyriausybinės organizacijos

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: milda.alisauskiene@vdu.lt

Doc. dr. Andžej Pukšto

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Rytų ir Centrinės Europos šalių politika

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: andzej.puksto@vdu.lt

 

Doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė

Docentė


Mokslinių interesų kryptys

Politinė komunikacija, politinės kampanijos, rinkiminis elgesys, partijų ir kampanijų finansavimas, pilietybė, konfliktų sprendimas.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ingrida.unikaite-jakuntaviciene@vdu.lt

Dr. Gintarė Žukaitė

Lektorė


Mokslinių interesų kryptys

Lotynų Amerikos politika, socialiniai judėjimai, žmogaus teisės.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: gintare.zukaite@vdu.lt

Doc. dr. Gerda Jakštaitė

Docentė


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautiniai santykiai, JAV užsienio politika, Lietuvos užsienio politika.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: gerda.jakstaite@vdu.lt

Dr. Andrius Švarplys

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Europinės tapatybės

Mokslinių publikacijų sąrašas

El paštas: andrius.svarplys@vdu.lt

Dr. Gintaras Šumskas

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautinė politinė ekonomija

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: gintaras.sumskas@vdu.lt

 

Doc. Dr. Sima Rakutienė

Docentė


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautinės institucijos ir institucionalizmai, ES institucijos, ES kaimynystės politika, ES užsienio politika, regioninis ir tarp-regioninis bendradarbiavimas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: sima.rakutiene@vdu.lt

dr. Mindaugas Norkevičius

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Saugumo ir užsienio politikos analizė, regionai ir regionalizmas, politika ir medijos, rizikos komunikacija, darnus vystymasis

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: mindaugas.norkevcius@vdu.lt

Dr. Justinas Juozaitis

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautinių santykių teorijos, energetinis saugumas, Lietuvos energetikos politika, Europos Sąjungos bendroji energetikos politika, tarptautinės organizacijos ir politinis dalyvavimas.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: justinas.juozaitis@vdu.lt

Dr. Ieva Karpavičiūtė

Lektorė


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautiniai santykiai, tarptautinių santykių teorijos, saugumo studijos, regioninis saugumas, tarptautiniai režimai, ginklų kontrolė, užsienio politikos analizė, viešoji diplomatija, tarptautinė politinė ekonomija, tarptautinės organizacijos.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ieva.karpaviciute@vdu.lt

Doc. dr. Visvaldas Legkauskas

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Savimonė, tapatumas, susivokimas; Veiksniai, turintys įtakos romantinių santykių stabilumui ir kokybei; Socialinė įtaka ir manipuliacija; Kūrybiškumas; Veiklos motyvacija

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: visvaldas.legkauskas@vdu.lt

Prof. Charles Szymanski

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautinė teisė, lyginamoji darbo teisė

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: charles.szymanski@vdu.lt

Dr. Aušra Rimaitė

Lektorė


Mokslinių interesų kryptys

Politinė sociologija, politinės kampanijos, tyrimų metodai.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ausra.rimaite@vdu.lt

Sergej Kozlov

Doktorantas


Mokslinių interesų kryptys

Politikos mediatizacija ir viešieji ryšiai, informacinis ir kibernetinis saugumas, Rytų Europos ir Rusijos studijos.

El. paštas: sergej.kozlov@vdu.lt

 

Dr. Antanas Venckus

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Tarptautiniai santykiai, tarptautinės organizacijos, diplomatija, tarptautinė ekonomika, konfliktų ir saugumo studijos.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: antanas.venckus@vdu.lt

DR. Donatas Vainalavičius

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

ES Bendroji saugumo ir gynybos politika, ginklų kontrolė ir neplatinimas, tarptautinių krizių valdymas.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: donatas.vainalavicius@vdu.lt