Kvietimas teikti paraiškas B. Bieliuko stipendijai gauti

Lietuvių fondo (LF) JAV administruojamas Broniaus Bieliuko stipendijų fondas ir Lietuvių išeivijos institutas skiria stipendijas Vytauto Didžiojo universiteto studentams.
Lietuvių išeivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko vardinė stipendija skiriama Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų sričių istorijos, filologijos, etnologijos, filosofijos, teologijos, menotyros, sociologijos, politologijos ir teisės krypčių studijų studentams.

Stipendija yra vienkartinė, neskiriama tam pačiam asmeniui antrą kartą.

Stipendijos tikslas – remti gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.

Pagrindiniai stipendijos skyrimo kriterijai:
• pažangumas – stipendija skiriama gerai besimokantiems studentams ir neturintiems akademinių skolų;
• aktyvus dalyvavimas studentiškoje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje;
• privalumas būtų domėjimasis lietuvių išeivijos istorijos ir kultūros procesų tyrimais.

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, iki 2018 11 19 d el. adresu pmdf@vdu.lt turiu atsiųsti :

  • argumentuotą motyvacinį laišką (laisva forma, iki 2 psl.)
  • gyvenimo aprašymą (CV)
  • dokumentus, pagrindžiančius dalyvavimą studentiškoje, visuomeninėje ar kultūrinėje veikloje.

Paraiškas įvertins Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto sudaryta komisija. Atrinktus kandidatus, kartu su fakulteto rekomendacijomis, perduos Lietuvių išeivijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto sudarytai stipendijų skyrimo komisijai, kuri ir atrinks galutinius kandidatus B. Bieliuko vardinei stipendijai.