Įteiktos JAV Garbės konsulo V. Čekanausko stipendijos PMDF studentams

2024 m kovo mėn. 7 d VDU Valdo Adamkaus bibliotekoje vyko J. Skiriaus knygos „Garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas. Atstovavimas Lietuvai JAV Vakarų pakrantėje“ pristatymas universiteto bendruomenei.
Susitikimo metu dalyvavo knygos autorius, prof. Juozas Skirius, diplomatijos istorijos tyrinėtoja Asta Petraitytė Briedienė. Diskusiją moderavo V. Adamkaus bibliotekos vadovas Arūnas Antanaitis. Diskusijos metu atsiminimais apie V. Čekanauską dalinosi į Lietuvą atvykusios jo dukros Daiva Čekanauskas Navarette, Rita Čekanauskas Žukas ir Vida Čekanauskas Bruožis. Pristyta knyga suteikia galimybę iš arčiau pažvelgti garbės konsulo vykdytus darbus bei susidaryti platesnį vaizdą apie Lietuvos diplomatinės tarnybos ir Užsienio reikalų ministerijos veiklą. Garbės konsulo dukterys knygas dovanojo Vytauto Didžiojo Universiteto bibliotekai bei bendruomenei.
Vytauto Čekanausko dukros yra aktyvios lietuviškos bendruomenės veikėjos, kurios įsteigė Lietuvos Respublikos Garbės generalinio konsulo Vytauto Čekanausko atminimui įamžinti skirtą stipendiją. Susitikimo metu V. Čekanausko stipendijos valdytojos įteikė net 3 stipendijas VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studentams. 2024 metų V. Čekanausko stipendijos laureatais tapo Politikos mokslų bakalauro studentas Robertas Žalnierukynas, Valstybės institucijų administravimo programos magistrantas Mantas Bublys ir Šiuolaikinės Europos politikos magistrantas Ovidijus Dambrauskas.
Kaip pabrėžia renginio organizatorė, PMDF prodekanė Aistė Žemaitytė, šiltas ir ilgalaikis bendradarbiavimas su konsulo palikuonėmis išpildo gražų Vytauto Čekanausko darbų tęstinumą – remti jaunus talentingus žmones, kurie aktyviai prisideda prie Lietuvos vystymosi ir puoselėja patriotizmą bei skatina jaunąją kartą siekti aukštų tikslų. Stipendijos įteikiamos jauniems talentams, kurie pasižymi ne tik aukštais akademiniais pasiekimais, bet ir plačiomis socialinėmis bei pilietinėmis veiklomis.
Iškilmingo renginio metu Rektorius prof. Juozas Augutis Daivai Čekanauskas Navarrette, kuri perėmė Garbės konsulės pareigas, įteikė VDU 100-mečio medalį, kaip padėką už gražų bendradarbiavimą ir paramą universiteto studentams. Ritai Čekanauskas Žukas ir Vidai Čekanauskas Bruožis įteiktos padėkos Rektoriaus ir viso universiteto bendruomenės vardu.