Bakalauro studijų programos lietuvių kalba

Fakultete yra vykdomos 5 bakalauro studijų programos – 3 lietuvių kalba ir 2 anglų kalba. Lietuvių kalba vykdomos programos:

Politikos studijos: Politikos mokslai ir lyderystė (nuo 2024 m)

Politikos mokslų ir lydersytės bakalauro programos tikslas – rengti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus, gebančius analizuoti socialinius ir politinius procesus plačiame kontekste, galinčius teoriškai apibrėžti bei paaiškinti politinio proceso raiškos ypatumus, gebančius atpažinti ir moksliniu politologiniu lygmeniu apibūdinti naujai kylančias politinio gyvenimo tendencijas. Pabaigus studijas suteikiamas politikos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijų metu studentai klauso įvairius dalykus, tokius, kaip Tarptautinių santykių pagrindai, Lietuvos užsienio politika, Europos sąjungos institucijos, Tarptautinis ir nacionalinis saugumas bei kt. Be privalomų dalykų studentai klauso ir laisvai pasirenkamus specialybinius dalykus. Pavyzdžiui, Įvadas į Lotynų Amerikos studijas, Įvadas į Azijos studijas, JAV vidaus ir užsienio politika, Rusijos vidaus ir užsienio politika, Diplomatijos įvadas ir kt. Studijų metu taip pat atliekama pažintinė ir kvalifikacinė praktikos Užsienio reikalų ministerijoje, Seime, savivaldybėse, nevyriausybinėse organizacijose ir pan.

Studijų programos absolventai dirba Europos sąjungos institucijose, Užsienio reikalų ministerijoje, Seime, įvairiose savivaldybėse, nevyriausybinėse organizacijose, privačiame sektoriuje.

Plačiau apie programą ir priėmimo sąlygas skaitykite VDU tinklalapyje.

Viešasis administravimas (nuo 2020 m.)

Viešojo administravimo programos tikslas – paruošti aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo ir politikos specialistus, gebančius kūrybiškai taikyti studijų metu įgytas kompetencijas ir atsakingai bei veiksmingai tarnauti valstybei ir visuomenei. Baigus programą suteikiamas dviejų studijų krypčių (viešojo administravimo ir politikos) kvalifikacinis laipsnis.

Programa orientuota į lygiavertį politikos ir viešojo administravimo teorijos bei praktikos išmanymą, platesnį tarnybos visuomenei ir valstybei įvairiuose politiniuose ir organizaciniuose kontekstuose supratimą, veiksmingos ir atsakingos pilietinės veiklos nuostatų formavimą.

Programos vadovas – dr. Arvydas Mikalauskas.

Plačiau apie programą ir priėmimo sąlygas skaitykite VDU tinklalapyje.

Viešoji komunikacija

Viešosios komunikacijos bakalauro studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos komunikacijos specialistus darbui visuomenės informavimo ir komunikacijos srityje, turinčius reikalingų dalykinių žinių, gebančius kurti žurnalistinę ir kitokią informacinę produkciją, siejant skirtingas raiškos priemones bei komunikacinius elementus, inicijuoti ir vykdyti įvairius komunikacijos projektus, kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį išsilavinimą įvairiose šiuolaikinės viešosios komunikacijos veiklos srityse ir informavimo aplinkose. Programa ugdo kūrybingus ir naujovėms atvirus šiuolaikinės informacinės visuomenės narius, gebančius ne tik kurti, bet adekvačiai reaguoti į skirtingų tikslinių grupių poreikius,  kritiškai vertinti, analizuoti profesinės praktikos poveikį viešajam šalies gyvenimui, inicijuoti naujas ir inovatyvias komunikacijos paslaugas, tarpkultūrinius projektus.

Programoje dėsto patyrę mokslininkai bei praktikai. Studijų metu studentai išmoksta atlikti žurnalistinius tyrimus, rašyti pranešimus spaudai, parengti įmonių ir valstybės institucijų komunikacijos strategijas, rašyti scenarijus audiovizualiniams projektams ir kt.  Studentai taip pat atlieka viešųjų ryšių bei žurnalistines praktikas naujienų portaluose, nevyriausybinėse organizacijose, valstybinėse institucijose.

Programos vadovė – prof. dr. Kristina Juraitė.

Plačiau apie programą ir priėmimo sąlygas skaitykite VDU tinklalapyje.