Bakalauro studijų programos anglų kalba

Fakultete yra vykdomos 5 bakalauro studijų programos – 3 lietuvių kalba ir 2 anglų kalba. Anglų kalba dėstomos programos:

Politikos studijos: Tarptautinės politikos ir vystymo studijos (anglų kalba)

Tarptautinės politikos ir vystymo studijų bakalauro programa yra skirta Lietuvos ir užsienio studentams, besidomintiems tokiomis disciplinomis kaip: politikos mokslų teorija, viešoji politika, valstybių raida, besivystančių regionų ir valstybių studijos, tarptautiniai procesai, žmogaus teisės, ekonominės ir socialinės raidos studijos, regionų studijos, orientalistika, tarptautinės donorystės ir vystymo strategijos, migracija, projektų rengimas ir įgyvendinimas bei kiti. Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos politikos mokslų bakalauro studijų absolventus, profesionalius analitikus, gebančius kompetentingai (pa)aiškinti, analizuoti, lyginti ir vertinti besivystančio pasaulio valstybių ir regionų politinius, ekonominius ir socialinius procesus, (pa)aiškinti ir vertinti tarptautinės paramos besivystančio pasaulio valstybėms tendencijas ir strategijas, savarankiškai atlikti tyrimus, rengti ir vykdyti praktinius bei taikomuosius projektus.

Tarptautinės politikos ir vystymo studijų programa yra orientuota į ES Rytinės ir Pietinės kaimynystės regioninių ir nacionalinių procesų problematiką bei jų priežastinę analizę. Šioje programoje studijuosiantys studentai analizuoja Rusijos ir Rytų Europos (Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos), Pietų Kaukazo (Armėnijos, Gruzijos, Azerbaidžano), Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos valstybių politines sistemas, ekonominius ir socialinius procesus, aiškinasi šioms šalims teikiamos tarptautinės paramos ir vystomojo bendradarbiavimo formas bei strategijas.

Be anglų kalbos, kuria bus vykdomos studijos, studentai pagal asmeninį prioritetą bei siekiamą įgyti regioninę orientaciją (kvalifikaciją), gerai išmoksta vieną iš besivystančio pasaulio regionų ar valstybių kalbų – prancūzų, arabų, rusų, turkų.

Programos vadovė – dr. Sima Rakutienė

Plačiau apie programą ir priėmimo sąlygas skaitykite VDU tinklalapyje.

Politikos studijos: Pasaulio politika ir ekonomika (anglų kalba)

Pasaulio politikos ir ekonomikos  bakalauro studijų programa skirta analizuoti įvairius politinius ir ekonominius procesus visame pasaulyje. Studentai studijų metu studijuoja tokius dalykus kaip globali politika, tarptautiniai santykiai,  tarptautinė politinė ekonomija, tarptautiniai ekonominiai santykiai ir pan. Visų šių dalykų turinyje aptariami šiuolaikiniame pasaulyje vykstantys procesai, tokie kaip globalizacija, migracija, terorizmas, darnus vystymasis, klimato kaita, humanitarinės krizės, pasaulinės finansinės ir ekonominės krizės, žmogaus teisių problematika. Studijų metu studentai išmoksta analizuoti ir vertinti šiuos procesus, identifikuoti pagrindines pasaulyje vyraujančias tendencijas, prognozuoti galimus ekonominius ir politinius pasaulio vystymosi scenarijus. Studentai studijų metu susipažįsta su įvairių regionų problematika. Yra dėstomi tokie kursai, kaip Įvadas į Azijos studijas, Įvadas į Lotynų Amerikos studijas, JAV vidaus ir užsienio politika, Rusijos vidaus ir užsienio politika,  Europos Sąjungos politika ir kt.

Šių studijų stiprybė yra ta, kad studentai gauna plačias ekonominių bei politinių procesų žinias, gebėjimą analitiškai vertinti pasaulyje vyraujančias tendencijas. Tai suteikia studentams platesnes įsidarbinimo galimybes. Baigę tokias studijas studentai gali įsidarbinti diplomatinėje tarnyboje, įvairiose tarptautinėse organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, tarptautinėse įmonėse ir korporacijose.

Programos vadovas – dr. Andžej Pukšto

Plačiau apie programą ir priėmimo sąlygas skaitykite VDU tinklalapyje.