Vytauto Čekanausko atminimui skirtas stipendijų fondas

Lietuvos Respublikos Garbės generalinio konsulo Vytauto Čekanausko atminimui įamžinti stipendijų fondo ir Vytauto Didžiojo universiteto sutarimu, stipendija teikiama įvertinus VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto už mokslą mokančių pirmakursių akademinius rezultatus. Fakulteto ir fondo atstovų komisijai išrenka nugalėtoją.

Vytauto Čekanausko paskyrimą LR Garbės generaliniu konsulu Lietuvos okupacijos metais patvirtino Amerikos vyriausybė. Jis buvo paskutiniuoju Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės paskirtu diplomatiniu konsulu išeivijoje. Būdamas labai aktyvus ir pareigingas konsulinėje tarnyboje, Vytautas Čekanauskas du kartus po dvejus metus vadovavo visam Los Angeles Konsuliniam korpusui.

Už nuopelnus vystant gerus santykius tarp Amerikos ir Lietuvos, jis buvo pagerbtas Los Angeles ir Orange apskričių tarybų garbės raštais. Įvertinant Vytauto Čekanausko veiklą Lietuvos valstybei, jis buvo apdovanotas Lietuvos Išeivijos Kariniu Medaliu ir Žvaigždės Ordinu. Lietuvių skautų sąjunga Amerikoje apdovanojo jį Skautų ordinu „For Merits“. 1999 m. už ilgą veiklą Lietuvos valstybei ir jos žmonėms Lietuvos Respublikos valdžia apdovanojo jį Gedimino Ordinu. Po jo mirties 2009 m. garbės konsulo pareigas perėmė jo dukra Daiva Čekanauskas Navarrette.

2009 m. buvo įsteigtas Vytauto Čekanausko atminimui skirtas stipendijų fondas jo gimtojo miesto Vytauto Didžiojo universiteto studentams.

2016 metais stipendiją Pasaulio politikos ir ekonomikos bakalauro studijų studentui Vyliui Juozui Vrubliauskui įteikė V. Čekanausko dukra Daiva Čekanauskas Navarrette bei brolis Algirdas Sprindžiūnas