K. Vitkutė: visa širdimi jaučiu, kad tai mano bendruomenė

Viešojo administravimo studijų programos ketvirto kurso studentė Karolina Vitkutė dalinasi savo įspūdžiais apie studijas PMDF

Kas paskatino pasirinkti būtent viešojo administravimo studijas ir kodėl iš daugelio universitetų siūlomų programų pasirinkote  studijuoti būtent Vytauto Didžiojo universitete? Tai buvo laimingas atsitiktinumas ar ilgai gvildentas noras?
Jau nuo mokyklos jaučiausi laisva siekti savo svajonių. Buvau aktyvi Mokinių tarybos narė ir pavyzdinga moksleivė. Visada stengdavausi gerai mokytis ir dalyvauti visuomeninėje veikloje, todėl po pamokų padėdavau pradinukams, mokiau juos atsakingumo, ryžto, skatinau juos siekti savo svajonių. Nuo tada supratau, kad noriu padėti, mokyti ir motyvuoti jaunus žmones, įžiebti tas mažas, tačiau neužgęstančias žiežirbas jų akyse. Augdama ir pradėjusi suprasti visuomenės problemas, dar labiau įsitikinau, jog noriu dirbti Valstybės tarnyboje, kad galėčiau dirbti vardan Lietuvos žmonių gerovės ir taip galėčiau užtikrinti geresnį valstybės tarnybų darbą, funkcionavimą, mažinčiau visuomenės problemas.
Vytauto Didžiojo universitetą pasirinkau todėl, kad, pirmą kartą 9 klasėje apsilankius aukštųjų mokyklų mugėje, man šis universitetas paliko neišdildomą įspūdį. Pabendravusi su universiteto dėstytojais, supratau, kad savo tolimesnius mokslus noriu sieti tik su šiuo universitetu. Man labiausiai įsiminė tai, kad VDU dėstytojai man plačiau papasakojo apie man rūpimus viešojo administravimo studijų dalykus, pateikė pavyzdžių, papasakojo, kokios yra studijų galimybės universitete. Svarbu paminėti, kad 2013 metais nuo 9 klasės ilgai gvildentas ir išsvajotas noras išsipildė – įstojau į Vytauto Didžiojo universitetą ir, manau, kad tai yra pats geriausias mano gyvenimo pasirinkimas.
Jau studijuojate paskutinius metus, tad galbūt galėtumėte pasakyti, ką jums davė VDU viešojo administravimo studijos?
Man studijos Vytauto Didžiojo universitete davė labai daug. Visų pirma, parengė mane kaip asmenybę, gebančią laisvai atsiskleisti, reikšti savo nuomonę, būti drąsia šiuolaikinėje visuomenėje. Asmeniniai gebėjimai ir socialiniai įgūdžiai, lavinami universitete, bei specialybės žinios man praverčia kiekvieną dieną, bendraujant su visuomene ir įvairiomis organizacijomis bei institucijomis. Svarbu paminėti, kad Vytauto Didžiojo universitetas ir Viešojo administravimo studijos suteikė man ne tik naudingų žinių, praktikos patirties, bet ir suformavo mano vertybinį stuburą, kritinį mąstymą, išmokė dar drąsiau reikšti mintis. Už tai esu dėkinga VDU Viešojo administravimo studijų dėstytojams, kurie suteikė man pilną bagažą žinių, leido laisvai jaustis, papasakojo, stengėsi ir išmokė labai daug naudingų ir neįkainojamų dalykų. Apskritai už visus paminėtus dalykus esu dėkinga visam Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto kolektyvui ir bendrai Vytauto Didžiojo universitetui.
Kas Jums labiausiai patiko VDU? Kokius išskirtumėte universiteto pliusus/privalumus?
VDU man patinka viskas – studijos, socialiniai ir akademiniai renginiai, nauji draugai, kompetentingi dėstytojai ir visa VDU bendruomenė, nes visa širdimi jaučiu, kad tai mano bendruomenė, mano universitetas, kuriame daug ko išmokau ir praleidau gražiausias savo gyvenimo akimirkas. Tai tapo mano gyvenimo startu ir didžiausiu pasididžiavimu – priklausyti ir tapti šios „Alma Mater” bendruomenės dalimi. Vytauto Didžiojo universitetas turi nemažai pliusų ir privalumų, kas jį daro išskirtiniu. Pirmiausia, universitete akcentuojama laisvės ir vienybės sklaida. Mano nuomone, tai pats laisviausias universitetas, tad tuo jis yra išskirtinis. Tik įstojusi į universitetą, supratau, kad viskas priklauso tik nuo tavęs ir tavo noro, pastangų ir mokymosi. Net tvarkaraščio sudarymas puikiai parodė, kad tu pats esi savo gyvenimo kūrėjas ir viskas priklauso tik nuo tavęs. Antra, platus studijų profilis, kuris atveria gausybę galimybių mokytis gretutines specialybes, įvairiausias užsienio kalbas, kurios labai praverčia asmeniniam tobulėjimui ir ieškantis darbo. Trečia, VDU yra daug universiteto klubų ir organizacijų – nuo studentų atstovybės, Akademinio politologų klubo ar socialinio darbo studentų klubo „VESTA” iki akademinės sielovados komandos tiems, kurie domisi tikėjimo ir gyvenimo klausimais.  Vytauto Didžiojo universiteto studentas gali prisijungti prie jį dominančia veikla užsiimančių organizacijų, kuriose gali ne tik atsipalaiduoti, bet ir įgyti naudingų žinių, tobulėti ir plėsti akiratį.
Ar studijuodamas užsiėmėte ir kokia nors papildomą veikla? Dalyvavote universiteto klubų ar organizacijų veikloje? Ką Jums ši veikla davė? Ką patartumėt jauniems kolegoms?
Nuo mokyklos laikų užsiėmiau savanoryste, todėl studijuodama VDU noriai prisijungiau prie  savanorystės veiklos. Nuo pat pirmo kurso tapau Akademinio politologų klubo nare, Vytauto Didžiojo studentų atstovybės nare, paskui ir Studentų parlamento tarybos nare, buvau ir esu pirmakursių mentorė ir koordinatorė. Be savanorystės universitete neįsivaizduočiau savo gyvenimo, nes širdimi jaučiau, kad tai mano veikla, kuri man labai patinka. Pradėjusi savanoriauti Studentų reikalų departamente, įgijau labai daug įvairios patirties tiek komunikacijos srityje, tiek raštvedybos ir kitose. Savanoriaudama sutikau daug įvairių žmonių, kurie tapo mano draugais ir pavertė mano gyvenimą nuostabiu. Ne tik universitete, bet ir už jo ribų aktyviai prisidėjau prie visuomeninės veiklos, organizacijų, klubų, kuriuose savanoriauju, padedu ir mokau kitus. Jauniems kolegoms patariu nebijoti priimti iššūkių, jeigu tik yra galimybė, savanoriauti, pabandyti realizuoti save visur kur tik įmanoma, o paskui išsirinkti sau labiausiai patinkančią veiklą, organizaciją/as ir kartu su ja/jomis tobulėti, mokytis, semtis kuo daugiau patirties ir žinių, nes tik tai, kas tau yra įdomu ir patinka, suteikia gyvenimui pilnatvės. Tikrai patariu prisijungti prie VDU klubų ir organizacijų veiklos ir atrasti tai, kas labiausiai patinka.
Ar pasinaudojote universiteto siūlomomis Erasmus+ ar dvišalių mainų galimybėmis? Jei taip, ar išvykimas buvo naudingas? Kokios patirties pasisėmėte? Ar studijos kitose valstybėse skiriasi nuo lietuviškųjų? Jei ne, kodėl nevykote?
Vytauto Didžiojo universiteto siūlomomis Erasmus+ ar dvišalių mainų galimybėmis nepasinaudojau, todėl kad turėjau gretutines studijas ir labai norėjau jas pabaigti. Apie Erasmus+ ar dvišalių mainų galimybes domėjausi ir manau, kad ateityje tęsdama studijas magistrantūroje pasinaudosiu dvišalių mainų galimybe.
Minėjote, kad studijavote ir gretutinę specialybę. Kaip sekėsi ir kaip ją vertinate?
Pasinaudojau galimybe įgyti gretutinių studijų specialybę ir labai tuo džiaugiuosi. Studijuodama 1-2 kurse turėjau bendrus dalykus su politikos mokslų studentais, tad supratau, kad labai noriu studijuoti ir politikos mokslus. Man šie mokslai taip pat buvo įdomūs, naudingi ir gerai sekėsi kaip ir viešasis administravimas, todėl pasirinkau galimybę įgyti gretutines studijas. Ši galimybė praplėtė mano žinias, kompetencijas ir įsidarbinimo galimybes. Siūlau universiteto teikiama galimybe būtinai pasinaudoti kuo didesniam studentui skaičiui, nes tai išplečia žinias ir kompetencijas, o įvairūs pasiteisinimai, kad nespėsiu, neturiu laiko, čia tikrai negalioja. Jeigu turi noro, tikrai gali viską, nes įmanoma suderinti, suspėti ir išmokti. Tai sakau iš savo patirties.
Kokie jūsų tikslai ir planai artimiausioje ateityje? Ar siejate savo ateitį su studijuojama specialybe?
Savo ateitį sieju su studijuojama specialybe, o tikslų ir planų yra tikrai labai daug. Apie juos norėčiau pakalbėti plačiau, kaip man juos pavyks įgyvendinti, o dabar pagrindinis tikslas pabaigti bakalauro studijas ir įstoti į magistrantūros studijas.
Kokias studijas planuojate rinktis?
Ruošiuosi studijuoti magistro programoje Vytauto Didžiojo universitete. Svarbu paminėti, kad yra tikrai ne viena magistro studijų programa, kuri man patinka ir yra įdomi, todėl konkrečios išskirti negaliu, galiu tik pasakyti, kad norėčiau tęsti studijas VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete.
Ko palinkėtumėte besiruošiantiems studijuoti VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete?
Visiems besiruošiantiems studijuoti VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete pradžiai palinkėčiau žingeidumo, visuomeniškumo, klausyti savo širdies balso. Taip pat kviečiu pasinaudoti visomis universiteto duodamomis galimybėmis ir tuo pačiu išlikti aktyviu mokslo ir studentų bendruomenės nariu. Svarbiausia – noras, ryžtas, tikslo siekimas įvairiose situacijose. Nes tai yra realaus gyvenimo studijos.