Magistrantūros studijų programos anglų kalba

Ateities medijos ir žurnalistika

Ateities medijos ir žurnalistika – tai tarpdisciplininė magistro studijų programa, apjungianti žurnalistikos, šiuolaikinių medijų ir komunikacinio turinio (teksto, garso, vaizdo, daugialypės terpės, virtualiosios ir papildytos realybės, dirbtinio intelekto) kūrimo kompetencijas ir įgūdžius, atsižvelgiant į šiuolaikinių visuomenių transformacijas ir technologijų inovacijas.

Studijų programa rengia kompetentingus ir atsakingus žurnalistikos ir komunikacijos profesionalus, gebančius atpažinti, suprasti ir profesionaliai reaguoti į viešojo gyvenimo, technologinių inovacijų ir socialinės kaitos procesus, atliepiant esminiams demokratijos principams ir pilietinės visuomenės poreikiams.

Studijos skirtos komunikacijos ir informacijos praktikams, žurnalistams, tyrėjams. Baigę Ateities medijų ir žurnalistikos studijas įgyja socialinių mokslų magistro laipsnį ir gali dirbti šalies ir užsienio žiniasklaidos ir komunikacijos bendrovėse, kitose informacijos ir kūrybinėse organizacijose žurnalistais, redaktoriais, turinio kūrėjais, informacijos ir komunikacijos analitikais, inovatyvių projektų kūrėjais ir įgyvendintojais. Programos absolventai gali toliau tęsti studijas doktorantūroje.

Programa vykdoma anglų kalba, mišriuoju (pusiau nuotoliniu) būdu, derinant modulinio mokymosi, auditorinę ir nuotolinę studijų formas. Programos trukmė – 1,5  metai.

Programos komitetą sudaro doc. dr. Ignas Kalpokas (vadovas), prof. Kristina Juraitė, prof. Audronė Nugaraitė, prof. Auksė Balčytienė, Rūta Beinoriūtė (programos absolventė, Media4Change projektų vadovė), Marija Jarusevičiūtė (magistrantė).

Patarėjų komitetas:

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje. Iškilus klausimams, rašykite programos vadovei prof. Auksei Balčytienei arba studijų koordinatorei Rūtai Vainauskaitei.

Diplomatija ir tarptautiniai santykiai

Diplomatijos ir tarptautinių santykių programos paskirtis – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus analitikus, kurie geba analizuoti bei vertinti tarptautinių santykių raidą, pokyčius, tarptautinių įvykių priežastis, gali lanksčiai prisitaikyti prie nuolat kintančių tarptautinių santykių normų, rolių ir diplomatijos praktikos. Studijų metu ugdomi gebėjimai, pasiremiant naujausiais moksliniais pasiekimais, nuolatos kaupti ir atnaujinti savo žinias. Baigus studijų programą suteikiamas socialinių mokslų magistro laipsnis.

Programa vykdoma anglų kalba. Programos trukmė – 2 metai. Programos vadovas – dr. Mindaugas Norkevičius.

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.

Rytų Europos studijos ir tyrimai (jungtinė studijų programa MIREES

Jungtinė studijų programa MIREES yra įgyvendinama keturių Europos universitetų: Bolonijos (Italija); Vytauto Didžiojo (Lietuva), Zagrebo (Kroatija) universitetais.

Programa dėstoma anglų kalba (suteikiama 120 ECTS kreditų). Programos studentai įgyja specializuotų, išsamių žinių apie post-socialistines, pereinamąjį laikotarpį išgyvenančias valstybes, naująsias ES nares bei naująsias kaimynes Rytų Europoje.

MIREES studijos skiria daug dėmesio kalbų mokymuisi: siūlomi bosnių, kroatų, serbų, bulgarų, rusų, slovakų, lietuvių, vengrų (antrasiais metais) ir italų k. kursai. Programoje dėmesys sutelktas į Vidurio ir Rytų Europos bei Balkanų regionus: čia siūlomos tarpdisciplininės studijos, apimančios ekonomiką, istoriją, medijas, tarptautinius ryšius, politiką ir sociologiją. Programos tarptautinę dimensiją sustiprina studijos užsienyje, marga užsienio studentų bendruomenė ir paskaitos, kurias veda tarptautiniu mastu žinomi specialistai, dėstytojai.

Pirmuosius metus MIREES studentai praleidžia Forli studentų miestelyje (Bolonijos universitetas). Antraisiais metais studentai bent 6 mėnesius praleidžia viename iš partnerinių universitetų (įskaitant Liublijaną ir Belgradą) bei, atskirais atvejais, kituose MIREES universitetuose Balkanuose. Visiems įstojusiems studentams siūloma mobilumo stipendija.

Programa ypač rekomenduojama ketinantiems studijuoti doktorantūroje. MIREES absolventai daktaro laipsnio siekia Harvardo, Oksfordo, Kento ir kituose prestižiniuose universitetuose. MIREES programa paruošia analitikus, regionų ekspertus, konsultantus ir tarpininkus, kurie atitinka mokslinių institutų, Europos Komisijos, tarptautinių agentūrų, nevalstybinių ir savanorių organizacijų, viešojo administravimo, bankų ir kt. įmonių, institucijų poreikius Vidurio ir Rytų Europoje bei Balkanuose. Jie taip pat skatina investicijas šiuose regionuose. Dauguma MIREES absolventų susiranda darbą anksčiau išvardintose srityse.