Konkursas Lozoraičių stipendijai gauti

Stasio Lozoraičio stipendijų fondas, Lietuvių Fondas ir Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Politologijos katedra jau septintą kartą skelbia konkursą Lozoraičių stipendijai gauti. Stipendija skiriama magistro programos „Diplomatija ir tarptautiniai santykiai” pirmo ir antro kurso studentams, Lietuvos Respublikos piliečiams, atlikti praktiką LR ambasadoje Romoje. Šia iniciatyva fondas siekia įamžinti Lozoraičių šeimos nuopelnus steigiant diplomatijos studijas VDU ir prisidėti prie jaunų specialistų ugdymo.

Praktikos trukmė:  2018 m. sausio 8 – 2018 vasario 20 dienos, apgyvendinimas – Lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje Romoje.
Paraiškas reikia siųsti iki 2017m. rugsėjo 12 d. 16.00 val., el. adresu: pk@pmdf.vdu.lt. Paraišką sudaro – anketa , magistranto CV (iki 1 psl.) ir motyvacinis laiškas (iki 1 psl.). Italų kalbos žinos – privalumas.
Stipendiją laimėjęs kandidatė/-as stažuotės metu turės:
– kontaktuoti, bendradarbiauti su Lozoraičio stipendijos buvusiais stipendininkais. Pateikti rekomendacijas/analizę dėl projekto plėtojimo ateityje;
– organizuoti Lozoraičio stipendininkų seminarą/konferenciją, pabrėžiant S.Lozoraičio ir jo šeimos svarbą diplomatijai;
– dirbti LR ambasadoje Romoje kartu su Ambasadoriumi.

Daugiau informacijos:

Stasio Lozoraičio vardinė stipendija