PMDF absolventų stipendijos laimėtojos atsiliepimai apie praktiką Vienoje

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto magistro studijų programos Diplomatija ir tarptautiniai santykiai absolventės Monikos Valentukonytės įspūdžiai, atlikus PMDF praktiką Vienos ambsadoje:

Baigiant magistro studijas mane, kaip tikriausiai ir daugumą kitų studentų, ėmė graužti įkyrus klausimas – o kas toliau? Šešis metus praleidus gilinantis į politikos ir tarptautinių santykių subtilybes universitete, sukauptų žinių ir įgūdžių nustumti į šalį nesinorėjo, tačiau sprendimas nuo to netapo lengvesnis, nes ir norint dirbti šioje srityje, pasirinkimų yra ne vienas. Laimei, besibaigiant rudeniui pastebėjau kvietimą dalyvauti konkurse dėl Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto absolventų stipendijos, kasmet finansuojančios studento praktiką diplomatinėse atstovybėse ar panašiose institucijose svetur. Dalyvavimas šiame konkurse suteikė man galimybę šią vasarą praleisti Lietuvos ambasadoje Vienoje ir iš arčiau susipažinti su karjera diplomatiniame korpuse.

Nors mano praktika truko vos porą mėnesių, per juos spėjau gerokai papildyti savo žinių bagažą. Ambasada Vienoje yra atsakinga už dvišalius santykius ne tik su Austrija, bet ir su kaimyninėmis Slovakija ir Slovėnija, kuriose Lietuva šiuo metu neturi diplomatinių atstovybių, tad turėjau galimybę stebėti ir prisidėti prie dvišalių santykių vykdymo su visomis trimis valstybėmis. Atliekant praktiką ambasadoje, didžiąją dalį mano darbo dienos sudarė politinės situacijos stebėjimas tose šalyse bei ataskaitų Užsienio reikalų ministerijai rengimas. Tai tikriausiai buvo ir pati įdomiausia užduotis, kuri man leido susidaryti gilesnį šių ES narių realijų suvokimą ir įžvelgti jų paralelių, ar, priešingai, skirtumų su Lietuva.

Šalia šių pareigų, savo praktikoje nemažai susidūriau su konsulinėmis užduotimis bei stengiausi prisidėti prie Lietuvos piliečių, gyvenančių ar viešinčių Austrijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje problemų sprendimo. Be to, praktikos metu mane nustebino, jog nemažai svetur gyvenančių Lietuvos piliečių vaikų, anūkų ir proanūkių domėjosi galimybėmis įgyti Lietuvos pilietybę. Turint omenyje emigracijos tendencijas šalyje, buvo labai smagu pamatyti ir kitą, mažiau pastebimą, medalio pusę ir nenykstantį lietuvio ryšį su savo šaknimis.

Kita sritis, prie kurios man pavyko prisiliesti – kultūrinė diplomatija, kuria aktyviai užsiima ambasada Vienoje. Mano praktikos metu atidarėme parodą Gloggnitz pilyje, kur eksponuoti lietuvių liaudies kostiumai, šiandieninių lietuvių menininkų kūriniai, istorinių įvykių fotografijos bei kiti eksponatai. Studijose kultūrinei diplomatijos pusei neskyrėme daug dėmesio ir ši funkcija atrodė nežymi ir nesudėtinga, tad tik susidūrusi su ja tiesiogiai supratau, kiek daug pasiruošimo, laiko ir ryšių tai reikalauja. Ambasada turėjo pati surasti eksponatus ir susitarti dėl jų pasiskolinimo, pasirūpinti logistiniais klausimais ir atidarymo organizavimu. Nors tai tėra tik viena veiklos sritis diplomatinėms atstovybėms, vis dėl to tokių renginių egzistavimas yra itin svarbus svetur gyvenančioms lietuvių bendruomenėms bei Lietuvos kultūros bei istorijos sklaidai.

Be šių, kasdieninių, užduočių, diplomatinei atstovybei Austrijoje šią vasarą prisidėjo ir naujų funkcijų. Liepos 1 dieną Austrija pradėjo pirmininkavimą ES Tarybai, tad šios šalies politika ir prioritetai atsidūrė Europos dėmesio centre. Galiu teigti, kad pataikiau atsidurti tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku, mat, ambasadai dalyvaujant susijusiuose renginiuose, turėjau galimybę plačiau susipažinti su pirmininkavimo procedūromis ir organizavimu.

Greta savo patirties stebint dvišalių santykių vykdymą, norėčiau pridurti, kad Viena yra puiki kryptis tiems, kurie nori kuo plačiau susipažinti su tarptautiniais santykiais praktikoje. Šis miestas yra namai dešimtims tarptautinių organizacijų, be to, Lietuva čia taip pat turi atstovybę prie tarptautinių organizacijų, kurioje dirbantys diplomatai kasdien dalyvauja jų posėdžiuose. Nors vasara nėra labai aktyvus metas šiose organizacijose, kolegoms iš pastarosios atstovybės parūpinus man specialią notą, dar suspėjau sudalyvauti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos bei Tarptautinės atominės energijos agentūros posėdžiuose. Žinoma, tokia patirtis padeda susipažinti su organizaciniais dalykais, tačiau, vis dėl to, įdomiausia dalis man buvo santykiai tarp pačių valstybių, mat įtampos tarp jų atsispindėjo ir tų valstybių atstovų diskusijose ir retorikoje.

Austrijos sostinėje gyvenimas nestovi ir pasibaigus darbo dienai. Viena garsėja savo turtingu kultūriniu gyvenimu, o diplomatinių atstovybių darbuotojai nuolatos gauna pakvietimus į mieste vykstančius parodų atidarymus, koncertus, paskaitas ir kitus renginius. O ištyrinėti nepakartojamas Austrijos Alpes turbūt ir viso gyvenimo savaitgalių neužtektų.

Užbaigdama norėčiau padėkoti VDU Absolventams, įsteigusiems šią stipendiją, už suteiktą galimybę, bei savo kolegoms ambasadoje Vienoje, kurie taip šiltai mane priėmė. Tikiuosi, kad mano patirtis paragins smalsaujančius apie praktikos galimybes išdrįsti sudalyvauti šiame ir panašiuose konkursuose. Viena man buvo labai svetinga, tad linkiu šiuo svetingumu pasilepinti ir kitiems!