prof. Daliaus Jonkaus vieša paskaita „Filosofinė Europos idėja“

Socialinių mokslų atstovai dažnai Europą kaltina rasizmu ir siekiu užvaldyti pasaulį. Europa yra tapatinama su tam tikra geografine vietove, etninėmis tradicijomis, rase  ar religija. Tačiau ar tikrai Europos tapatybė gali būti siejama su etniškumu? Profesoriaus Daliaus Jonkaus nuomone, Europos tapatybė yra filosofinė. Filosofijos atsiradimas sutampa su viešos politinės erdvės atsiradimu. Kiekvienas bendruomenės narys gali viešai pasisakyti ir argumentuotai ginti savo nuomonę neapeliuodamas į religinę ar etninę tradiciją. Europa – tai naujas civilizacinis darinys, kuris atsiranda kaip kritiškai mąstančių žmonių bendruomenė. Paskaitoje aptarė Europos žmonijos krizę, Europos santykį su Kitybe ir Europos idėją kaip pliuralaus kolektyvumo galimybę.