R. Vainalavičiūtė: kas žino, ar šiandien būčiau tuo kuo esu, jei ne studijos PMDF

Interviu su PMDF Diplomatijos ir tarptautinių santykių absolvente, Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento diplomate, 2-ąja sekretore Raimonda Vainalavičiūte.

Kas lėmė Jūsų pasirinkimą pasirinkti studijas Vytauto Didžiojo universitete ir kodėl „Politikos mokslus“?

Dar būdama mokykloje labai domėjausi istorija, politologija, tuo metu vykusiais politiniais įvykiais, itin mėgau lietuvių kalbos pamokas, kurių metu galėdavau pasireikšti Lietuvai aktualiomis temomis ar net sudalyvauti rašinėlių konkursuose, ieškant sprendimų į tuometines visuomenės problemas. Politikos mokslų studijų kryptis tuo metu man atrodė tarsi vienintelė egzistavusi ir siūloma universitetų programa. Daugiau dvejonių turėjau dėl universiteto pasirinkimo, kadangi ne vienas iš jų siūlė panašias ar beveik identiškas programas. Nemažai įtakos mano pasirinkimui turėjo Vytauto Didžiojo universiteto organizuotos atvirų durų dienos moksleiviams, kurių metu labai susižavėjau Universitetu, jo aplinka, šilta atmosfera ir keltomis vertybėmis. Per visus šešis studijų metus Vytauto Didžiojo universitete turbūt nebuvo nė akimirkos, kada būčiau sudvejojusi šiuo pasirinkimu.

Pristatykite dabartinę savo profesinę veiklą ir pakomentuokite kaip „Politikos mokslų“ studijos padėjo Jums įsidarbinti šioje srityje?

Šiuo metu siekiu gerų darbų Lietuvai Diplomatinėje tarnyboje. Dabartinė mano veikla reikalauja ne tik studijų metu įgytų politologinių, diplomatinių, ekonominių ir teisinių žinių, bet ir analitinio mąstymo, argumentavimo ir diskutavimo gebėjimų. Už tokių žinių pagrindus jaučiuosi dėkinga Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dėstytojams dr. Gerdai Jakštaitei, dr. Giedriui Česnakui, doc. dr. Andžej Pukšto, doc. dr. Ingridai Unikaitei-Jakuntavičienei ir kt. kompetentingiems dėstytojams, kurie neapsiribodavo teorijos paaiškinimu, tačiau nuolat skatindavo diskutuoti, analizuoti problemas ir ieškoti sprendimų. Ypač naudingi buvo pirmieji diplomatinės anglų kalbos pagrindai, su kuriais supažindino dėstytoja doc. dr. Vilma Bijeikienė. Prie kryptingos karjeros manau, kad prisidėjo ne tik studijų metu išmokti dalykai, tačiau ir kita akademinė veikla: įvairūs akademiniai klubai, renginių organizavimas, praktikos, studentų mainų ar darbo programos. Kas žino, jei ne Politikos mokslų, Diplomatijos ir tarptautinių santykių studijos ir Vytauto Didžiojo universiteto suteiktos galimybės, ar šiandien būčiau tuo, kuo esu ir galėčiau atstovauti Lietuvą tarptautiniame kontekste.

Kokius Vytauto Didžiojo Universiteto pranašumus (iš studento perspektyvos) išskirtumėte?

Manau, kad Vytauto Didžiojo universiteto deklaruojamas laisvės principas ir artes liberales tradicijos yra ne vien tik komunikaciniai šūkiai. Laisvė rinktis norimus studijų dalykus, galimybė studijuoti gretutines specialybes, profesionalūs, motyvuojantys ir supratingi dėstytojai, galimybė rinktis studijų programas anglų kalba ir lankyti jas kartu su grupės draugais iš viso pasaulio – tai tik keletas ryškesnių Universiteto pranašumų. Vienas stipresnių, manyčiau, yra akademinė veikla po paskaitų (tokie būreliai kaip Akademinis politologų klubas ar Amerikos studijų klubas), kuriuose susirenka bendraminčiai ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir siekdami realizuoti save, įgyvendinti pilietines idėjas. Taip pat, universiteto organizuojami įvairūs renginiai, diskusijos. Tai tėra tik dalis pranašumų. Norint suprasti visus Universiteto privalumus – privalu išbandyti pačiam.

Pagrindiniais patarimas Politikos mokslų krypties būsimiems ir esamiems studentams?

Esminis mano patarimas būtų neapsiriboti vien tik studijuojamais dalykais, stengtis pasisemti kiek galima daugiau iš universiteto: įgyti gretutinę specialybę, mokytis įvairių kalbų, išbandyti akademinius būrelius, iškeliauti pagal studentų mainų ar (ir) darbo programas, dalyvauti įvairiuose universiteto renginiuose ir diskusijose su kviestiniais svečiais. Prabėgus metams prisiminsite tikrai ne akimirkas kaip rašėte atsiskaitymus ar sėdėjote auditorijoje, tačiau atsiminsite išlikusias smagias akimirkas, užsimezgusius ryšius ir išlikusius draugus. Tad tegul studentiškos patirtys būna tokios, jog visada norėtųsi sugrįžti į savo Alma Mater!