S.Lozoraičio stipendijos laimėtojos atsiliepimai apie praktiką Romoje

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto magistro studijų programos Diplomatijos ir tarptautiniai santykiai studentės Rūtos Baublytės įspūdžiai apie praktiką Romoje:

Džiaugiuosi man suteikta galimybe išvykti į Romą ir stažuotis Lietuvos ambasadoje Italijos Respublikoje, laimėjus vardinę Stasio Lozoraičio stipendiją.

Džiugu, kad vyresnieji diplomatai manimi pasitiki ir patiki atlikti darbus, kurie neapsiriboja tik viena sritimi. Jau teko atstovauti ambasadą oficialiuose renginiuose, dalyvauti skirtingose institucijose vykstančiuose susitikimuose, rašyti analitinius straipsnius bei tvarkyti dokumentus. Kasdieninės užduotys diplomatinėje atstovybėje padeda geriau suprasti diplomato gyvenimą bei įgyti praktinių ateities darbo žinių. Stažuodamasi turiu galimybę mokytis protokolo subtilybių, lavinti užsienio kalbas, pritaikyti bakalauro ir magistro studijose įgytas žinias.

Noriu padėkoti Lietuvių Tautos fondui, Danutei Vaičiulaitytei-Nourse bei VDU Politikos ir diplomatijos studijų fakultetui už man suteiktą galimybę atstovauti Lietuvą, universitetą ir skleisti daugybę metų lietuvybę užsienyje palaikiusio Stasio Lozoraičio idėjas.

Rūta Baublytė yra aštuntoji Stasio Lozoraičio stipendijų fondas, Lietuvių Fondas ir Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Politologijos katedros skelbto konkurso Lozoraičių stipendijai gauti laimėtoja.