Šiandien Danielai Lozoraitienei būtų sukakę 80 metų

Steigiant ir vystant magistrantūros Diplomatija ir tarptautiniai santykiai studijas Vytauto Didžiojo universitetas jautė pareigą puoselėti tarpukario ir pokarinio laikotarpio lietuvių diplomatų atminimą.

VDU magistrantūros programos Diplomatija ir tarptautiniai santykiai atsiradimą prieš 20 metų lydėjo noras įamžinti Lozoraičių šeimos įnašą į Lietuvos, visos Europos ir pasaulio diplomatiją. Iškeliavus į amžinybę Stasiui Lozoraičiui jaunesniajam šios misijos ėmėsi jo žmona Daniela Lozoraitienė. Ji savo lėšomis rėmė studentų stipendijas, po to bendradarbiaujant su Lietuvių Fondu įkūrė Stasio Lozoraičio stipendijų fondą. Stipendija skiriama šios programos studentams, suteikiant galimybę stažuotis LR diplomatinėje atstovybėje Romoje.

Danielos Lozoraitienės finansinės paramos dėka Vytauto Didžiojo universitete atsirado mokslinis leidinys Jaunųjų politologų almanachas, po to pervadintas į Politikos mokslų almanachą, kuriame publikavosi Lietuvos ir užsienio politologai. Nuo įkūrimo studijų įkūrimo 2001 m. programą baigė virš 300 absolventų. Didžioji dalis jų šiuo metu dirba diplomatinį arba panašaus pobūdžio darbą.

Šiuo metu Stasio Lozoraičio stipendijų fondą kuruoja Danutė Vaičiulaitytė-Nourse, kuri palaiko aktyvius ryšius su fakultetu plėtojant Lozoraičių atminimą ir studentų skatinimą diplomatijos srityje.