Magistrantūros studijų programos lietuvių kalba

Šiuolaikinė Europos politika

Šiuolaikinės Europos politikos programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus analitikus – ekspertus, išmanančius pagrindines Europos politikos koncepcijas, galinčius kūrybiškai pritaikyti teorines ir empirines žinias politinių procesų, vykstančių Europos Sąjungoje, atskirose Europos valstybėse bei bendrai Europos regione, analizei; gebančius analizuoti Europos Sąjungos institucijų veiklą ir kaitą, plėtros tikslus ir uždavinius, jos įtaką sociopolitiniams reiškiniams ir procesams, vykstantiems Europos žemyne, ir pritaikyti studijų metu įgytas kompetencijas dirbant Europos Sąjungos viešąją politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose bei tyrimus vykdančiose institucijose. Baigus studijų programą suteikiamas politikos mokslų magistro laipsnis.

Programa vykdoma lietuvių kalba. Programos trukmė – 1,5 metų. Programos vadovė – doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė.

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.

Europos sąjungos viešoji politika ir administravimas

Europos Sąjungos viešosios politikos ir administravimo programos tikslas – paruošti aukščiausio lygio viešojo administravimo specialistus-ekspertus ir analitikus, gebančius kūrybiškai taikyti studijų metu įgytas kompetencijas. Europos Sąjungos viešosios politikos ir administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti ekspertines-analitines kompetencijas, reikalingas darbui Europos Sąjungos viešąją politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose institucijose, o taip pat tyrinėti viešojo administravimo ir viešosios politikos problemas, konsultuoti suinteresuotas institucijas ir asmenis Lietuvoje bei Europos Sąjungos mastu. Stojantieji turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.

Programa vykdoma lietuvių kalba. Programos trukmė – 2 metai. Programos vadovas – doc. dr. Remigijus Civinskas

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.

Valstybės institucijų administravimas

Valstybės institucijų administravimo programos tikslas – paruošti aukščiausio lygio viešojo administravimo specialistus-ekspertus ir analitikus, gebančius kūrybiškai taikyti studijų metu įgytas kompetencijas. Valstybės institucijų administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti ekspertines-analitines kompetencijas, reikalingas darbui politiką formuojančiose valstybės institucijose, tyrinėti viešojo administravimo ir viešosios politikos problemas, konsultuoti suinteresuotas institucijas ir asmenis Lietuvoje bei tarptautiniu mastu. Stojantieji turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.

Programa vykdoma lietuvių kalba. Programos trukmė – 2 metai. Programos vadovė – doc. dr. Ilona Tamutienė.

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.

Integruota komunikacija

Integruotos komunikacijos magistro programos  paskirtis – rengti aukštos kvalifikacijos komunikacijos ir viešųjų ryšių profesionalus darbui šiuolaikinėse verslo, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijose.

Pusantrų akademinių metų trukmės magistrantūros programa ugdo kūrybingus pokyčiams ir inovacijoms atvirus žinių visuomenės narius, gebančius taikyti ir įtvirtinti bendradarbiavimo logika pagrįstas informacijos ir komunikacijos strategijas. Šioje studijų programoje siekiama suderinti kelių giminingų sričių, tokių kaip viešieji ryšiai, integruotos marketingo strategijos, rizikos ir krizių valdymas, kibernetinis saugumas, organizacijų tyrimai, komunikacijos projektų valdymas, kompetencijas.

Programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją dirbti ryšių su visuomene bendrovėse, viešojo sektoriaus institucijų komunikacijos poskyriuose, tarptautinėse organizacijose vidinės ir išorinės komunikacijos srityje, verslo įmonėse komunikacijos srityje, nevyriausybinėse organizacijose ir asociacijose ryšių su visuomene srityje, tęsti studijas komunikacijos arba kitų mokslo krypčių doktorantūroje.

Programa vykdoma lietuvių kalba, mišriuoju (pusiau nuotoliniu) būdu, derinant modulinio mokymosi, auditorinę ir nuotolinę studijų formas. 

Programos trukmė – 1,5 metų. Programos vadovė – doc. dr. Nina Klebanskaja.

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.

Skandinavijos ir Baltijos šalių studijos

Skandinavijos ir Baltijos šalių studijų programa siekia paruošti kvalifikuotus specialistus, išmanančius regionines studijas Skandinavijos ir Baltijos regione, Šiaurės Europoje ir jo kaimynystėje Baltijos jūros regione ir galinčius dirbti politikos, viešojo sektoriaus, verslo aplinkoje ir NVO. Baigę šią programą gebės kritiškai vertinti, analizuoti bei suprasti skirtingas politines, ekonomines, ir kultūrines veiklas Šiaurės Europos regione. Magistro programa derina skirtingas tarpdisciplinines prieigas ir profesionalias veiklas, įskaitant regionų teoretizavimą, analizavimą bei vienos regionų kalbos išmokimą, akcentuojant skandinavų kalbas.

Programa vykdoma lietuvių kalba. Programos trukmė – 1,5 metų. Programos vadovas – prof. dr. Mindaugas Jurkynas.

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.

Socialinė ir politinė kritika

Socialinės ir politinės kritikos magistro studijų programos tikslas – rengti socialinės ir politinės kritikos atstovus, gebančius ne tik giliai ir pagrįstai analizuoti europinius ir globalinius procesus, bet taip pat tirti ir rūpintis žmonių egzistencine politine saviraiška bei jų socialiai reikšmingu dialogu ir bendradarbiavimu. Socialinės ir politinės kritikos magistro studijų programa suteiks absolventams gebėjimus dirbti Rytų-Vidurio Europoje, organizuojant bendrus projektus, rašant politinę, socialinę, kultūrinę kritiką, dirbant žiniasklaidoje, dėstant šio regiono universitetuose ir kolegijose, viešosiose įstaigose, susijusiose su viešojo intereso formavimu ir atstovavimu, patarėjais įvairiose politinėse partijose, šalių ir ES parlamentarų patarėjais, Rytų-Vidurio Europos šalių valstybės valdymo sektoriaus institucijose, Užsienio reikalų ministerijų skyriuose, pvz., Baltijos regiono skyriuje ar kt.; Lietuvos diplomatinėse struktūrose: ambasadose, prekybos, kultūros ir kitose atstovybėse, veikiančiose užsienio šalyse; atstovybėse prie tarptautinių organizacijų.

Programa yra plečiančioji, todėl sieks suteikti daugiau galimybių, nei jau turimas filosofinis, politinis ar socialinis bakalaurinis išsilavinimas. Ši programa ne tik suteiks studentams specifinių žinių, gebėjimų, nuostatų, bet ir užtikrins didesnę mobilumo, jų bendradarbiavimo galimybę, suteiks sėkmingai baigusiems šią programą magistrams didesnes konkurencines galimybes. Suteikiama kvalifikacija – politikos mokslų magistras.

Programa vykdoma lietuvių arba anglų kalba. Programos trukmė – 2 metai. Programos vadovas – prof. dr. Gintautas Mažeikis.

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.