Magistrantūros studijų programos lietuvių kalba

Integruota komunikacija

Integruotos komunikacijos magistro programos  paskirtis – rengti aukštos kvalifikacijos komunikacijos ir viešųjų ryšių profesionalus darbui šiuolaikinėse verslo, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijose.

Pusantrų akademinių metų trukmės magistrantūros programa ugdo kūrybingus pokyčiams ir inovacijoms atvirus žinių visuomenės narius, gebančius taikyti ir įtvirtinti bendradarbiavimo logika pagrįstas informacijos ir komunikacijos strategijas. Šioje studijų programoje siekiama suderinti kelių giminingų sričių, tokių kaip viešieji ryšiai, integruotos marketingo strategijos, rizikos ir krizių valdymas, kibernetinis saugumas, organizacijų tyrimai, komunikacijos projektų valdymas, kompetencijas.

Programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją dirbti ryšių su visuomene bendrovėse, viešojo sektoriaus institucijų komunikacijos poskyriuose, tarptautinėse organizacijose vidinės ir išorinės komunikacijos srityje, verslo įmonėse komunikacijos srityje, nevyriausybinėse organizacijose ir asociacijose ryšių su visuomene srityje, tęsti studijas komunikacijos arba kitų mokslo krypčių doktorantūroje.

Programa vykdoma lietuvių kalba, mišriuoju (pusiau nuotoliniu) būdu, derinant modulinio mokymosi, auditorinę ir nuotolinę studijų formas. 

Programos trukmė – 1,5 metų. Programos vadovė – prof. dr Audronė Nugaraitė.

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.

Šiuolaikinė Europos politika

Šiuolaikinės Europos politikos programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus analitikus – ekspertus, išmanančius pagrindines Europos politikos koncepcijas, galinčius kūrybiškai pritaikyti teorines ir empirines žinias politinių procesų, vykstančių Europos Sąjungoje, atskirose Europos valstybėse bei bendrai Europos regione, analizei; gebančius analizuoti Europos Sąjungos institucijų veiklą ir kaitą, plėtros tikslus ir uždavinius, jos įtaką sociopolitiniams reiškiniams ir procesams, vykstantiems Europos žemyne, ir pritaikyti studijų metu įgytas kompetencijas dirbant Europos Sąjungos viešąją politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose bei tyrimus vykdančiose institucijose. Baigus studijų programą suteikiamas socialinių mokslų magistro laipsnis.

Programa vykdoma lietuvių kalba, mišriuoju (pusiau nuotoliniu) būdu, derinant modulinio mokymosi, auditorinę ir nuotolinę studijų formas. Programos trukmė – 1,5 metų. Programos vadovė – doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė.

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.

Valstybės institucijų administravimas

Valstybės institucijų administravimo programos tikslas – paruošti aukščiausio lygio viešojo administravimo specialistus-ekspertus ir analitikus, gebančius kūrybiškai taikyti studijų metu įgytas kompetencijas. Valstybės institucijų administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti ekspertines-analitines kompetencijas, reikalingas darbui politiką formuojančiose valstybės institucijose, tyrinėti viešojo administravimo ir viešosios politikos problemas, konsultuoti suinteresuotas institucijas ir asmenis Lietuvoje bei tarptautiniu mastu. Stojantieji turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.

Programa vykdoma lietuvių kalba. Programos trukmė – 2 metai. Programos vadovė – prof. dr. Ilona Tamutienė.

Plačiau apie programą skaitykite VDU tinklalapyje.