Tradicinė šeštoji Lietuvos ir Šiaurės šalių metinė konferencija

2021 m. kovo 19 d. įvyko tradicinė šeštoji Lietuvos ir Šiaurės šalių metinė konferencija-webinaras. Šiais metais ji buvo skirta Arkties problematikai. Konferenciją organizavo VDU PMDF, Rytų Europos Studijų Centras, Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos ambasados Lietuvoje ir Šiaurės Ministrų Tarybos biuras. Konferencijos dalyvius sveikino Lietuvos užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranckevičius ir ES specialusis pasiuntinys Arkties reikalams Michael Mann.

Pirmoje dalyje, skirtoje bendradarbiavimui žaliosios ekonomikos ir tvarios ekonomikos srityse Arktyje, pranešimus skaitė ir diskusijose dalyvavo Tómas Orri Ragnarsson (Šiaurės ministrų taryba), Louise Calais (Švedijos užsienio reikalų ministerija), Rune Jensen (Norvegijos užsienio reikalų ministerija) bei Viktorija Rusinaitė (Vilniaus politikos analizės institutas).

Antroje konferencijos dalyje, kurioje buvo analizuojamas bendradarbiavimas ir konkurencija Arktyje, pasisakė Matti Anttonen (Suomijos užsienio reikalų ministerija), Thomas Winkler (Danijos užsienio reikalų ministerija), Saulius Gasiūnas (Lietuvos krašto apsaugos ministerija) ir Friðrik Jónsson (Islandijos atstovas Arkties taryboje). Konferenciją koordinavo ir antroje sesijoje moderavo Jean Monnet profesorius Dr. Mindaugas Jurkynas (VDU).

Konferencijos – webinaro įrašas