Fakultete veiklą tęs Kauno „Europe Direct“ informacijos centras

Nuo gegužės 1 d. Kaune, kaip ir kituose aštuoniuose Lietuvos miestuose, veiklą tęsia naujos kartos informacijos centrai „Europe Direct“.

Kaune Europe Direct informacijos centras (tik kitokiu pavadinimu – Kauno Europos informacijos centras) jau veikia nuo 2020 m., o nuo 2018 m.  projektą administruoja Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas.

Kauniečiams Europe Direct centras atpažįstamas kaip kasmetinių viešų Europos dienų švenčių, jau 11-ąjį sezoną skaičiuojančių populiarių intelektualių protų mūšių turnyrų “Europrotai” organizatorius, 8 metus vykstančio jaukaus tarptautinio  kultūrinio projekto „Kalėdinių žaisliukų mainai“ koodinatorius, įvairių su ES temomis susijusių konferencijų, seminarų, diskusijų, akcijų, parodų rengėjas.

Europe Direct tinklas (visoje ES veikia 424 centrai) – tai komunikacinis Europos Komisijos projektas, skirtas informuoti visuomenę apie ES ir jos prioritetus ir vykdomą politiką, organizuojant renginius aktualiomis ES temomis sudaryti galimybes žmonėms išgirsti ekspertų nuomones ir skatinti diskusijas.

2021-2025 m. naujos kartos Europe Direct centrų vaidmuo ir įgaliojimai buvo modernizuoti: jie ne tik organizuos įvairius dalyvaujamuosius renginius, kaip antai Konferencija dėl Europos ateities, taip prisidėdami prie Europos viešosios erdvės plėtojimo, bet ir teiks vietos žiniasklaidai aktualią informaciją apie ES politiką ir prioritetus, įtrauks ją į savo veiklą, padės Europos Komisijai stebėti su ES politika susijusius vietos aspektus. Naujosios kartos centrai taip pat skatins aktyvų Europos pilietiškumą mokyklose ir koordinuos veiklą su kitais ES tinklais regionuose ir vietiniais komunikacijos partneriais. Jie padės palaikyti svarbų ES institucijų ir piliečių ryšį ir atskleisti, kaip Europa kovoja su COVID-19 pandemija, kaip, įgyvendindama programą „NextGenerationEU“ ir siekdama žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, skatina ekonomikos atsigavimą.

Lietuvoje veikiantys informacijos centrai „Europe Direct“ glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir Europos Parlamento biuru Lietuvoje, o jų veikla piliečiams yra nemokama.