Kviečiame studijuoti Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto bakalauro studijose

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto 2024 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu priims studentus į pirmosios pakopos (bakalauro) nuolatines  studijas. Stojantieji galės pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas. Studijų programų sąrašai ir konkursinio balo sandara pateikiama 2024 m. VDU priėmimo sąlygose.

Priėmimas vykdomas pagal tvarką, nustatytą dokumentuose dėl bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Priėmimas į VDU vyks keliais etapais: bendrasis priėmimas (pagrindinis) ir papildomas etapai. Bendrojo priėmimo metu stojantysis dalyvauja bendrajame konkurse į visas savo prašyme nurodytas valstybės finansuojamas ir/ar valstybės nefinansuojamas aukštųjų mokyklų programų vietas.

Išsami informacija apie priėmimo taisykles, procedūras ir terminus skelbiama ir nuolat atnaujinama šioje VDU tinklalapio skiltyje ir interneto svetainėje LAMA BPO svetainėje.

Bendrasis priėmimas organizuojamas nuo birželio 1d. Stojimo prašymai registruojami tik internetu LAMA BPO svetainėje.

Priėmimą į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas VDU organizuoja ir vykdo Marketingo ir komunikacijos departamentas. Departamentas teikia informaciją apie tai, kokios studijų programos yra siūlomos VDU, kokių dalykų įvertinimai reikalingi skaičiuojant konkursinį balą, bei atsako į kitus stojantiesiems rūpimus klausimus.

Kviečiame studijuoti Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto šiose bakalauro studijų programose: