Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto absolventų stipendija

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto absolventai 2014 m. įsteigė Absolventų stipendiją, kurią kiekvienais metais įteikia konkursą laimėjusiam studentui. Stipendija yra skiriama finansuoti PMDF studentų profesines stažuotes absolventų pasiūlytose vietose.
Stipendija skatina studentus domėtis Lietuvos vaidmeniu tarptautinėje politikoje ir šalies užsienio politikos klausimais, padeda palaikyti ryšius tarp studentų, absolventų ir universiteto, diegia bendruomeniškumo, paramos kultūrą, prisideda prie studentų aktyvumo skatinimo bei padeda jiems ugdyti asmeninius ir profesinius gebėjimus.
Stipendijos laureatais yra tapę šie fakulteto studentai:
– Gintarė Vasiliauskaitė (magistro programa Šiuolaikinė Europos politika) atliko praktiką Lietuvos Respublikos ambasadoje Italijos Respublikoje 2015 m.;
– Neringa Lukošiūtė (bakalauro programa Viešoji komunikacija) – Lietuvos Respublikos ambasadoje Nyderlandų karalystėje 2016 m.;
– Manvydas Džiaugys (bakalauro programa Politikos mokslai) – Lietuvos Respublikos ambasadoje Taline 2017 m.;
– Monika Valentukonytė (magistro programa Diplomatija ir tarptautiniai santykiai) – Lietuvos Respublikos ambasadoje Vienoje 2018 m.
– Tadas Legeika (magistro programa Diplomatija ir tarptautiniai santykiai) – Lietuvos Respublikos ambasadoje Suomijoje 2019 m.
– Rimvydas Burba (magistro programa Diplomatija ir tarptautiniai santykiai) – stažuotė turimų centre „Atlantic Council” Vašingtone, JAV, 2020 m.
Stipendijos iniciatoriai pastebi, kad jų gretas papildo vis nauji entuziastai, buvę fakulteto studentai ir kviečia šiuos mokslus baigusius VDU absolventus prisidėti prie iniciatyvos plėtojimo.