Prof. dr. John – Stewart Gordon vardo stipendija

Vizituojantis VDU profesorius dr. Johnas Stewartas Gordonas, šiuo metu dirbantis Kiolno universitete (Vokietija), savo iniciatyva įsteigęs stipendiją VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Filosofijos ir politinės kritikos katedros geriausiam studentui.
Tikslas –remti gabius, gerai besimokančius minėtos katedros visų trijų studijų pakopų studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti mokslinėje veikloje.