prof. Zenono Rekašiaus fondas

Nuo pat įsikūrimo JAV 1962 m. Lietuvių Fondas (LF) išlaiko ir remia lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Lietuvoje ir visame pasaulyje. Fondo atstovai džiaugiasi, kad LF įkūrėjų lūkesčiai pasiteisino ir jie ne tik gali kasmet paremti įvairius projektus, skirti stipendijas studentams, bet ir susilaukia naujų narių bei aukotojų. Jų dėka Lietuvių fonde yra įsikūręs ne vienas specialios paskirties fondas. Vienas tokių yra ir išeivijos publicisto, liberalios minties mėnraščio „Akiračiai“ įkūrėjo ir redkolegijos nario, „Santaros-Šviesos“ veikėjo prof. Zenono Rekašiaus (1928-2011) fondas, kurio stipendiatais išrenkami Lietuvos žurnalistikos studentai.

Lietuvių Fondo Z. Rekašiaus pirmoji vardinė stipendija įteikta 2015 metais būtent VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Žurnalistikos ir medijų analizės magistro programos studentui Augustinui Šemeliui. 2017 metais Lietuvių Fondo Zenono Rekašiaus vardinė stipendija įteikta PMDF Viešosios komunikacijos katedros bakalauro studijų studentei Vytautei Merkytei. 2019 metais vardinė stipendija paskirta Viešosios komunikacijos bakalauro programos studentei Rasitai Kunikauskaitei.

2023 metais fondo stipendija įteikta Inesai Sadlauskaitei